Artikkelit | Artikkelit

Data-avaruus mullistaa viljelijöiden mahdollisuudet hyötyä tilalla tuotetusta datasta

31.8.2022 | Katri Ala-Kleemola, Agronomi, freelance-toimittaja

Maatiloilla tuotetaan ja on tuotettu jo pitkään valtavat määrät dataa. Sitä saadaan työkoneisiin kiinnitetyistä antureista, lypsyroboteista, satelliittien ottamista peltokuvista ja viljelijän itsensä ohjelmistoihin kirjaamista tiedoista. Ja nämä nyt vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Rekkoja ja peltoa

Maatiloilta kerättyä dataa olisi siis tarjolla yllin kyllin, mutta sen hyödyntäminen on jäänyt puolitiehen. Dataa pystytään jo jonkin verran käyttämään tilatasolla sisäisten prosessien kehittämiseen, mutta useimmiten se on vaatinut erilaisia välivaiheita ja on siksi hankalaa ja aikaavievää.

Yksi suurimmista esteistä datan tehokkaalle hyödyntämiselle on ollut dataa tuottavien ja käsittelevien järjestelmien keskinäinen yhteensopimattomuus. Toisen järjestelmän dataa on ollut hyvin vaikea tai peräti mahdotonta yhdistää toisen järjestelmän dataan tai siirtää sitä ohjelmistojen välillä. Koneet, laitteet, anturit ja ohjelmistot eivät ole aidosti olleet yhteydessä toisiinsa, vaan jokainen on halunnut pitää kiinni omasta datastaan.

Yhteensopimattomuuden vuoksi dataa on tähän saakka tuotettu tiloilla paljon vain tuottamisen ja seuraamisen ilosta. Sen todellinen potentiaali on ollut vielä kahlittuna järjestelmien sisälle.

Datan avulla kannattavuutta ja lisäarvoa

Maatalouden data-avaruus mullistaa viljelijöiden keinot hyötyä tuottamastaan datasta. Datan käyttö tiloilla tulee tehostumaan merkittävästi, kun raja-aidat järjestelmien välillä poistuvat ja datan mutkaton siirto ja yhdistely mahdollistuu eri laitteiden ja ohjelmistojen välillä. Se säästää viljelijän aikaa, tehostaa päätöksentekoa ja sitä kautta myös liiketoiminnan kannattavuus paranee.

Data-avaruus merkitsee viljelijöille keinoa hyötyä omasta datastaan tilatasolla entistä paremmin, mutta samalla avautuu monia muitakin mahdollisuuksia. Kerran tuotettua dataa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin eikä se käyttämällä kulu.

Yhdistämällä eri lähteistä saatuja datoja keskenään voidaan tilan tuotteille laskea esimerkiksi hiilijalanjälki ja saada tuotteelle sen ansiosta lisäarvoa. Tiloilta saatu data on myös ainut mahdollisuus todentaa oikeasti, millaisia päästöjä pelloilla syntyy ja vastata ilmastokeskusteluun faktoilla.

Data-avaruus tuo tullessaan uusia innovaatioita ja toimintatapoja

Data-avaruuden yhteisten pelisääntöjen ansiosta viljelijä voi itse määrätä kenelle ja mihin tarkoitukseen datansa käyttöä haluaa luvittaa. Yhteiset pelisäännöt takaavat myös sen, ettei tilalta vuoda arkaluontoisia tietoja vääriin tarkoituksiin.

Datan jakamisella ja yhdistämisellä tilan ulkopuolelle voidaan kuitenkin saavuttaa merkittävää hyötyä viljelijän näkökulmasta, kun sen avulla luodaan uusia tapoja käydä kauppaa, kansainvälistyä tai kehittää omaa liiketoimintaa.

Lisäksi data-avaruus tarjoaa uusille ja vanhoille maataloussektorin toimijoille tilaisuuden luoda viljelijöiden tarpeisiin uusia innovaatioita ja palveluja datan käytön ympäriltä. Puhumattakaan mahdollisuuksista mullistaa tukivalvontoja.

Tässä vaiheessa on selvää, että data-avaruuden syntyminen maataloussektorille hyödyttää viljelijöitä monella eri tavalla, mutta ehkä kaikkia mahdollisuuksia emme vielä osaa edes kuvitella.