Artikkelit | Artikkelit

Datalla ja tekoälyllä uutta arvoa ruokatuotantoon

13.9.2022 | Harri Juntunen, Co-founder, Yield Systems

Yield Systems tarjoaa ratkaisuja vaikeisiin ja merkittäviin ongelmiin, kuten ruokaturvan ylläpitämiseen muuttuvassa ilmastossa. Olemme Aalto-yliopiston Tutkimuksesta liiketoimintaa -projektista ponnistanut yritys ja teemme kasveihin keskittyviä tekoälyratkaisuja.  

Alkumotivaatio ja tarve kasveihin keskittyvien tekoälyratkaisujen kehittämiseen tuli kasvinjalostuksesta, jossa kasvien ilmiasun, eli fenotyypin, havainnointityö on suuri pullonkaula kehitettäessä uusia, parannettuja kasvilajikkeita, jotka tuottavat korkeaa satoa myös muuttuvassa ilmastossa. 

Ratkaisumme vastaa siis yksinkertaiseen kysymykseen: Miltä kasvit näyttävät kasvuympäristössään? Tällä tiedolla on erilaisia käyttökohteita valikoivasta puinnista, hiilensidonnan todentamiseen ja viljakauppaan.  

Olemme kehittäneet edullisen työkalun, jonka avulla ei-asiantuntijat voivat mitata erittäin tehokkaasti monia tärkeitä kasvien fenotyyppisiä ominaisuuksia, kuten satoa, biomassaa ja satokomponentteja. Mittaamme siis konenäön algoritmeilla samoja ominaisuuksia kuin ihmisagronomistikin mittaa.    

Teknisesti yhdistämme älypuhelimiin ja synteettiseen dataan perustuvan videoälyn automatisoidaksemme havainnointityötä. Hyödynnämme lisäksi erilaisia datalähteitä analyysien tekemiseen, kuten peltolohkodataa ja esimerkiksi Sentinel 2 -aineistoja. Olemme alusta asti tehneet yhteistyötä kasvinjalostusyritysten, tutkimuslaitosten, valtion virastojen sekä viljelijöiden kanssa. 

Testattu oikeassa viljelyssä

Tänä vuonna olemme testanneet ratkaisuja myös tuotantoviljelyssä. Tavoitteemme on kehittää erittäin kustannustehokas tekoälyratkaisu, joka skaalautuu globaalisti ja jonka tuottaman datan avulla voimme tuottaa lisäarvoa viljelijöille, esimerkiksi entistä parempi satopotentiaaliennuste tai tuottamalla satokartta valikoivan puinnin tarpeisiin. 

Toteutimme kasvukauden 2022 aikana AgriHubi-verkoston avulla pilottiprojektin, jossa kehitetään viljelijävetoinen ja digitaalinen toimintamalli satopotentiaalin ennustamiseen ja testataan käytännössä reilun datatalouden malleja. Mukana on noin 20 viljelijää ja useita maatalousalan oppilaitoksia. 

Yield Systemsin liiketoiminnan kannalta datan laatu ja liikkuvuus ovat elintärkeitä. Siksi olemmekin tarkasti seuranneet EU:n dataan liittyviä strategioita ja erilaisten asetusten kehittymistä. Uskomme, että reilulla ja ihmislähtöisellä datan hyödyntämisellä on mahdollista tuottaa uudenlaista arvoa ruokatuotannon arvoketjussa, ja olemme innolla mukana toteuttamassa reilun datan hankkeita käytännössä.