Artikkelit | Artikkelit

Digitaalisen tuotepassin mahdollisuudet

24.4.2023 | Antti Kivelä

Digitaalinen tuotepassi on digitaalinen dokumentti tai sovellus, joka sisältää tietoja tuotteesta sen elinkaaren aikana, esimerkiksi tuotteen valmistajasta, valmistusprosessista, materiaaleista ja ympäristövaikutuksista.

Digitaalisen tuotepassin käyttöönotto tarjoaa monia mahdollisuuksia, kuten:

1. Asiakaslähtöisyys: Digitaalinen tuotepassi antaa asiakkaille mahdollisuuden saada reaaliaikaista tietoa tuotteista. Tämä auttaa asiakkaita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tuotteiden ostamisessa ja käytössä.

2. Tuotteen jäljitettävyys: Digitaalinen tuotepassi mahdollistaa tuotteen jäljitettävyyden koko sen elinkaaren ajan. Tämä auttaa tuotteen valmistajia ja myyjiä seuraamaan tuotteen kulkua ja varmistamaan sen eettisen valmistuksen ja kestävän kehityksen mukaisuuden. Tuotepassilla voidaan todistaa tuotteen alkuperä, jolloin voidaan ehkäistä myös tuoteväärennöksiä.

3. Ympäristöystävällisyys: Digitaalinen tuotepassi voi sisältää tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista. Tämä auttaa valmistajia kehittämään kestävämpiä tuotteita ja tarjoamaan asiakkaille tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista, jotta asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

4. Turvallisuus: Digitaalinen tuotepassi voi sisältää tietoa tuotteen turvallisuudesta ja käyttöohjeista. Tämä auttaa varmistamaan tuotteen turvallisuuden käytön aikana.

5. Tehokkuus: Digitaalinen tuotepassi auttaa valmistajia ja myyjiä seuraamaan tuotteen kulkua ja optimoimaan prosesseja. Tämä auttaa parantamaan tuotannon tehokkuutta ja vähentämään hukkaa.

Kaiken kaikkiaan digitaalisen tuotepassin käyttöönotto tarjoaa monia mahdollisuuksia sekä asiakkaille että valmistajille. Se auttaa parantamaan tuotteen läpinäkyvyyttä, kestävyyttä, turvallisuutta ja tehokkuutta koko sen elinkaaren ajan.


Esimerkkinä digitaalisesta tuotepassista on DataSpace Europe Oy:n eViljapassi, joka on ensimmäinen maatalouden tuotepassikokonaisuus. Viljapassin avulla pystytään todentamaan viljaerien rahdit ja välittämään tietoa viljaerään liittyvien toimijoiden välillä. Jatkossa DataSpace Europe kehittää digitaalisia tuotepasseja eri sektoreille.